Skip to content

Operator wózków widłowych specjalizowanych teleskopowych (Manitou)

Szkolenia na wózki widłowe specjalizowane teleskopowe, kurs na ładowarki teleskopowe (MANITOU) kat. I WJO

Oferujemy szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych teleskopowych ze zmiennym wysięgiem typu MANITOU, JCB, MERLO kat. I WJO (UDT) Kurs na wózki teleskopowe składa się z części teoretycznej i praktycznej, zakończony jest egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Celem kursu na wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem jest:

  • uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe) kat. I WJO
  • poszerzenie kwalifikacji zawodowych
  • uzyskanie dodatkowych uprawnień i możliwości wykonywania nowego zawodu

Szkolenia i egzaminy odbywają się w naszych oddziałach lub bezpośrednio u Klienta w firmie. Dbając o zadowolenie każdego Klienta staramy się dostosować godziny zajęć do możliwości czasowych Kursanta.

Warunki przystąpienia do kursu na ładowarki teleskopowe:

  • skończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • badania lekarskie z brakiem przeciwwskazań do pracy na wózku widłowym

 

Dokumenty – uprawnienia na wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem

Po ukończonym kursie oraz pozytywnie zdanym egzaminie przed państwową komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków w kat 1 WJO (wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem).

CERTYFIKAT

Zaświadczenie ukończenia kursu wydajemy w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim (bez dodatkowych opłat).

Certyfikat akceptowany za granicą – na terenie Unii Europejskiej.

Kontakt z instruktorem:

Dominik Kucharski
tel. 888 505 510
Kuźnica Skakawska,
ul. Kępińska 16A
98-400 Wieruszów

Szkolenia na wózki widłowe odbywają się na podstawie i zgodnie z posiadanym programem, który został uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).