Skip to content

Szkolenia operatorów

Kursy na wózki widłowe, szkolenia na wózki widłowe, uprawnienia na wózki widłowe

Zajmujemy się pełną organizacją kursów łącznie z egzaminami UDT, dbamy by zaplecze dydaktyczne i urządzenia treningowe spełniały wszystkie normy i wymagania nałożone odpowiednimi przepisami.

Łącząc naszą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w branży urządzeń, które są objęte nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o szeroką gamę szkoleń zawodowych z wykorzystaniem naszego sprzętu. Zapewniamy, że wszystkie przeprowadzane kursy są prowadzone na sprawnych maszynach, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów posiadających bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

W trakcie szkolenia każda osoba otrzymuje pełną wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi danego urządzenia, jego budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku.

 

Kursy na wózki widłowe – uprawnienia na wózki widłowe – kursy na wózki widłowe Wieruszów, Kępno

 

Szkolenia prowadzimy w naszych ośrodku stacjonarnym  w Wieruszowie lub na terenie firmy Zleceniodawcy pod warunkiem, że posiadają własny wymagany sprzęt do szkolenia praktycznego, lub wcześniej uzgodnimy dostarczenie naszego.

 

Oferujemy szkolenia w zakresie:

 

Wszystkie wyżej wymienione szkolenia odbywają się na podstawie i zgodnie z posiadanymi programami, które zostały uzgodnione i zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Dbając o pełne zadowolenie każdego Klienta staramy się dostosować godziny zajęć do możliwości czasowych kursanta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą szkoleniową w poszczególnych zakładkach.

 

Szkolenia na wózki widłowe – uprawnienia na wózki widłowe – kursy na wózki widłowe.

Kontakt z instruktorem:

Dominik Kucharski
tel. 888 505 510
Kuźnica Skakawska,
ul. Kępińska 16A
98-400 Wieruszów

Szkolenia na wózki widłowe odbywają się na podstawie i zgodnie z posiadanym programem, który został uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).