Skip to content

Operator wózków widłowych specjalizowanych – ładunek unoszony wraz z operatorem

Oferujemy szkolenia z obsługi wózków specjalizowanych z unoszonym ładunkiem i kabiną operatora (wózki systemowe wysokiego składowania do kompletacji zamówień pracujące w wąskich korytarzach z regałami) kat 1WJO (UDT).

Kurs na wózki składa się z części teoretycznej i praktycznej, zakończony jest egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Celem kursu na wózki specjalizowane jest:

  • uzyskanie uprawnień na operatora wózków specjalizowanych systemowych z unoszonym ładunkiem i kabiną operatora
  • poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi, jak i kompletacji zamówień na dużych wysokościach w wąskich korytarzach
  • uzyskanie dodatkowych uprawnień i możliwości wykonywania nowego zawodu

Szkolenia na wózki specjalizowane oraz egzaminy na tego typu wózki odbywają się bezpośrednio u Klienta w firmie. Dbając o zadowolenie każdego Klienta staramy się dostosować godziny zajęć do możliwości czasowych kursantów.

 

Warunki przystąpienia do kursu na wózki specjalizowane:

  • skończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • brak lęku do pracy na wysokości
  • badania wysokościowe
  • badania lekarskie z brakiem przeciwwskazań do pracy na wózku widłowym

 

Dokumenty – uprawnienia na wózki specjalizowane

Po ukończonym kursie oraz pozytywnie zdanym egzaminie przed państwową komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków w kat 1 WJO (wózki specjalizowane z unoszonym ładunkiem wraz kabiną operatora)

CERTYFIKAT

Zaświadczenie ukończenia kursu wydajemy w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim (bez dodatkowych opłat).

Certyfikat akceptowany za granicą – na terenie Unii Europejskiej.

Kontakt z instruktorem:

Dominik Kucharski
tel. 888 505 510
Kuźnica Skakawska,
ul. Kępińska 16A
98-400 Wieruszów

Szkolenia na wózki widłowe odbywają się na podstawie i zgodnie z posiadanym programem, który został uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).