Skip to content

Hakowy – sygnalista

Oferujemy szkolenia z zakresu wiedzy na stanowisku hakowego-sygnalisty.

Szkolenie na hakowego-sygnalistę ma na celu przygotowanie kursanta do samodzielnej pracy na tym stanowisku.

Na każdej budowie lub zakładzie pracy pojawia się coraz więcej urządzeń takich jak: żurawie, suwnice, wciągniki, wciągarki, dźwigi itp. Głównym elementem przenośnym tych urządzeń są liny i zawiesia. Hakowy – sygnalista odpowiedzialny jest za bezpieczne podwieszanie ładunków pod wszystkie urządzenia dźwigowe wyposażone w hak.

Kurs na hakowego składa się z części teoretycznej i praktycznej, zakończony jest egzaminem wewnętrznym.

Szkolenia oraz egzaminy odbywają się w naszych oddziałach lub bezpośrednio u Klienta w firmie.

 

Warunki przystąpienia do kursu:

  • skończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • badania lekarskie

 

Dokumenty – uprawnienia

Po ukończonym kursie oraz zdanym egzaminie, kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie z wzorem MEN) które uprawnia do pracy na stanowisku „hakowego”.

Szkolenia na „hakowego” odbywają się na podstawie i zgodnie z posiadanym programem, który został uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Kontakt z instruktorem:

Dominik Kucharski
tel. 888 505 510
Kuźnica Skakawska,
ul. Kępińska 16A
98-400 Wieruszów

Szkolenia na wózki widłowe odbywają się na podstawie i zgodnie z posiadanym programem, który został uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).