Skip to content

Operator suwnic

Oferujemy szkolenia z obsługi suwnic 1S (sterowane z poziomu roboczego) i 2S (sterowane z kabiny), kursy na suwnice, uprawnienia na suwnice

Celem kursu na suwnice jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny operatora.

Suwnice używane są w przemyśle stoczniowym, ale również w halach produkcyjnych, w punktach przeładunkowych czy magazynach. Prowadzimy szkolenia dla prywatnych grup zorganizowanych, oraz firm i zakładów na ich terenie. Kurs na suwnice składa się z części teoretycznej i praktycznej, zakończony jest egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Po ukończeniu kursu na suwnice operator uzyskuje uprawnienia do obsługi suwnic w danego typu.

Szkolenia oraz egzaminy odbywają się w naszych oddziałach lub bezpośrednio u Klienta w firmie.

 

Warunki przystąpienia do kursu na suwnice:

  • skończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • brak lęku do pracy na wysokości (w przypadku kat.2S)
  • badania wysokościowe (w przypadku 2S)
  • zalecane uprawnienia „hakowego” zobacz w zakładce HAKOWY

 

Dokumenty – uprawnienia suwnicowego

Po ukończonym kursie oraz pozytywnie zdanym egzaminie przed państwową komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, Kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic w kat. 1S lub 2S.

Szkolenia w kat. 1S oraz 2S odbywają się na podstawie i zgodnie z posiadanym programem który został uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Kontakt z instruktorem:

Dominik Kucharski
tel. 888 505 510
Kuźnica Skakawska,
ul. Kępińska 16A
98-400 Wieruszów

Szkolenia na wózki widłowe odbywają się na podstawie i zgodnie z posiadanym programem, który został uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).