Skip to content

Operator podestów ruchomych

Oferujemy szkolenia z obsługi podestów ruchomych przejezdnych w kat 1P (UDT) wg podziału:

  • podesty ruchome wolnobieżne,
  • podesty ruchome przewoźne,
  • podesty samojezdne montowane na pojeździe

Kurs na podesty ruchome składa się z części teoretycznej i praktycznej, zakończony jest egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome danego typu (wolnobieżne, przewoźne, montowane na pojeździe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora kategorii 1P. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych oraz kandydatów ubiegających się do pracy w Straży Pożarnej.

Szkolenia oraz egzaminy odbywają się w naszych oddziałach lub bezpośrednio u Klienta w firmie.

Dysponujemy wszystkimi rodzajami podestów ruchomych do celów szkoleniowych. Dbając o zadowolenie każdego Klienta staramy się dostosować godziny zajęć do możliwości czasowych kursanta.

 

Warunki przystąpienia do kursu na podesty ruchome:

  • skończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • brak lęku do pracy na wysokości
  • badania wysokościowe

 

Dokumenty – uprawnienia na podesty ruchome

Po ukończonym kursie oraz pozytywnie zdanym egzaminie przed państwową komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych w kat 1 P danego typu.

 

Uprawnienia 1P mogą być wydane w następujących kategoriach:

  • Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne  (tzw. podnośniki lub zwyżki nożycowe, teleskopowe, teleskopowo-ramienne kołowe i gąsienicowe)  
  • Podesty ruchome przewoźne (tzw. pająki montowane na przyczepie i ciągnione za samochodem)
  • Podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe)

Kontakt z instruktorem:

Dominik Kucharski
tel. 888 505 510
Kuźnica Skakawska,
ul. Kępińska 16A
98-400 Wieruszów

Szkolenia na wózki widłowe odbywają się na podstawie i zgodnie z posiadanym programem, który został uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).