Skip to content

Dokumentacje i odbiory UDT

Decyzja zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej wózka oraz przeprowadzenia badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego.

W związku z przydzieleniem Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT) przez Prezesa Rady Ministrów nowych zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracy wózków jezdniowych (widłowych) informujemy Panstwa, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), z dniem 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OFERUJEMY

 • weryfikację stanu technicznego urządzenia podlegającemu UDT
 • przygotowanie kpl. dokumentacji techniczno-ruchowej zgodnie z wymogami UDT
 • zgłoszenie i odbiór urządzenia w obecności Inspektora UDT
 • prowadzić Dziennik Konserwacji wózka widłowego, oddzielnie dla każdego wózka
 • wykonywać konserwację wózka widłowego, przez uprawnionego konserwatora.

W STAŁEJ SPRZEDAŻY POSIADAMY

 • DTR-ki do ponad 700 modeli wózków widłowych
 • dzienniki konserwacji
 • tabliczki znamionowe – zastępcze
 • diagramy udźwigu
 • tabliczki ostrzegawcze i BHP
 • kpl. zestawy dokumentacji dla konserwatorów, serwisów i użytkowników wózków widłowych
 • fotele i pasy bezpieczeństwa
 • dźwiękowe sygnalizatory cofania
 • widły do wszystkich rodzajów wózków widłowych
 • łańcuchy podnoszenia

Szukasz dokumentacji do wózka widłowego? Zadzwoń pod numer 693 897 053